Idag ble tøyveskebiblioteket – Les høyt! offisielt åpnet i Furutoppen barnehage med snorklipping og overrekking av mange tøyvesker med lånebøker fra biblioteket.

Her blir tøyveskene sjekka nærmere av noen av ungene i barnehagen. Bøkene kan lånes med hjem og det kan leses høyt hjemme.

Tøyveskebiblioteket er et lavterskel tilbud for foreldre som kan låne med seg en pose med bøker i 2 uker fra barnehagen og levere den inn igjen der. Vi håper at dette vil føre til at barn ønsker flere bøker og vil komme til biblioteket for å låne flere.

Dette er et prøveprosjekt som allerede er startet i Klokkargården barnehage i februar. De har nettopp fått skiftet ut innholdet i posene.

Planen er å utvide dette til andre barnehager etterhvert.

Se reportasje i Brønnøysunds avis(pluss abonnement):

https://www.banett.no/nyheter/2021/06/02/Sofie-klippet-snora-til-nyhet-i-barnehagen-24057427.ece

Translate »