BRØNNØY BIBLIOTEK REGLEMENT

Brønnøy bibliotek skal være en møteplass for informasjon, debatt, litteratur, kunnskap og kultur i Brønnøy kommune.

Biblioteket har to avdelinger: Brønnøysund og Velfjord

 1. Lånekort er gratis. Voksne og ungdom over 15 får lånekort mot å vise legitimasjon. Barn under 15 år må ha underskrift fra foreldre eller foresatte. Lånekortet er personlig, kan ikke overdras og må alltid vises frem ved lån.
 2. Adresse- og navneendring må straks meldes til biblioteket, også ny e-postadresse og mobilnummer.
 3. Tap/tyveri av lånekort må straks meldes til biblioteket, ellers holdes eieren for tap ved misbruk av lånekortet. Ved tap av lånekort utstedes nytt mot et gebyr på kr. 10,-. Norgeskortet kr. 25,-
 4. Institusjoner/organisasjoner kan få egne lånekort. På dette kortet lånes bare materiale som skal brukes i institusjonen. Ved lån på institusjoner må det gå klart frem hvilken avdeling/ person som er ansvarlig for lånt materiale. Tap og skader må erstattes etter samme regler som for personlige lånere.
 5. Lån av bøker og annet materiale er gratis for alle. Låneren forplikter seg til å rette seg etter gjeldende lånebetingelser. Det er i utgangspunktet ingen øvre grense for å lån av bøker og annet materiale.
 6. Lånetid – Bøker,lydbøker og tidsskrifter: 4 uker. Filmer(vhs,dvd og blue-ray):   7 dager
 7. Lånet kan som hovedregel fornyes to ganger hvis ikke materialet er bestilt av andre. Utlånt materiale kan reserveres. Andre lånetider kan avtales i spesielle tilfeller. Materialet merket ”ikke til utlån”, lånes ikke ut.
 8. Bøker og annet materiale lånt fra andre bibliotek er gratis for låneren. Her gjelder eierbibliotekets bestemmelser for materialet.
 9. Låneren er ansvarlig for materialet som lånes på hans/hennes kort. Tap og skader må erstattes etter bibliotekets satser. Foreldre/foresatte er ansvarlig for barnas lån (jfr. pkt.1). Går et bind av et flerbindsverk tapt, og enkeltbind ikke fås kjøpt, må hele verket erstattes.
 10. Overskridelse av lånefristen blir varslet purringer på sms/brev først, før purregebyr blir sendt låneren.
  1. purring,    kr. 0,-         (14.dager etter endt lånetid)
  2. purring,    kr. 70,-        (14.dager etter 1. purring)
  3. Erstatningskrav etter gjeldende satser
 11. Biblioteket kan endre satsene. NB!Regning på purregebyr/erstatningskrav blir tilsendt direkte fra Økonomiavdelingen i Brønnøy kommune.
 12. Overtredelse av lånereglene kan medføre tap av låneretten for kortere eller lengre tid.
 13. Alle besøkende må rette seg etter alminnelige regler for god oppførsel. Etterkommes ikke

Erstatningssatser for tapt materiale fra Brønnøy bibliotek

Utlånt materiale som ikke er innlevert til biblioteket etterutsendt påminnelse (2. purring), anses som tapt og må erstattes etter gjeldende takster.

Takster for tapt materiale:

 • Barnebøker: kr. 350
 • Skjønnlitteratur: kr. 450
 • Fagbøker: kr. 550
 • Tegneseriehefter: kr. 150
 • Lydbøker: kr. 400
 • Cd-plater, musikk: kr. 200
 • Video/DVD: kr. 300
 • Mikrofilm: kr. 400
 • Språkkurs: kr. 500, 1000, 1500
 • Tidsskrift: kr. 150
 • Spesielt verdifulle bøker, flerbindsverk og annet materiell vurderes særskilt av biblioteket. Går et bind av et flerbindsverk tapt, og enkeltbind ikke fås kjøpt, må hele verket erstattes.
 • Ved avtale med Brønnøy bibliotek kan du innen 14 dager etter mottatt erstatningskrav få mulighet for å erstatte tapt materiale tilhørende Brønnøy bibliotek med å kjøpe det samme tilbake.

Ved tap av fjernlånte bøker, betales erstatning etter eierbibliotekets satser.

Translate »